Fastighetsteknik

Fastighetsteknik

Promantec AB är verksamt inom området fastighetsteknik där vi kan tillhandahålla tjänster såsom:

 • Inventering
  Inventering av värme-, ventilations-, kyl, styr&övervakningssystem etc, inför tex statusbesiktning.
 • Statusbesiktning
  Statusbesiktning av system med åtgärdsförslag och kostnadsbedömning
 • Funktionskontroll
  Funktionskontroll för att identifiera ev fel och brister.
 • Driftoptimering
  Med bl.a. energistatistik, brukarinformation och fastighetsautomation som stöd optimera system avseende driftstider, temperaturer etc.
 • Dokumentation
  Upprättande av ny eller sammanställning av befintlig dokumentation.
bilder1