Om oss

cris

OM PROMANTEC AB

Promantec AB är ett konsultföretag inom området fastighetsteknik. Med över 30 års erfarenhet inom verksamhetsområdet är målet att tillhandahålla väl beprövade tjänster i kombination med nya rön. Företaget har sitt säte i Västerås och verksamhetsområdet är huvudsakligen i Mälardalen och Stockholm. Vi verkar i nätverk och med samarbetspartners.

Affärsidé

Affärsidén för Promantec AB är att företaget ska verka som konsult inom området fastighetsteknik med energi och hållbarhet i fokus.

Verksamheten består utav flera grenar, dels verka i projekt, med upphandling och projektledning, dels verka som stöd till fastighetsägare/förvaltningar inom teknisk förvaltning och då även i interimslösningar.

Inom området fastighetsteknik så är fastighetsautomation ett specialområde där Promantec AB kan utföra allt från inventering till upphandling och genomförande av projekt och därefter slutligen utföra besiktning av utförda arbeten.

Värdegrund

 • Vi ska leverera våra tjänster med en kvalité som överensstämmer med avtalade krav och därmed skapa långsiktiga kundrelationer.
 • Vi ska leverera produkter och tjänster i rätt tid och med en kvalitet som gör våra kunder nöjda.
 • Vi ska planera, utföra och granska vår verksamhet så att rätt slutkvalitet alltid är säkerställd.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom kompetensutveckling.

Kvalitetspolicy

 • Vi ska leverera våra tjänster med en kvalité som överensstämmer med avtalade krav och därmed skapa långsiktiga kundrelationer.
 • Vi ska leverera produkter och tjänster i rätt tid och med en kvalitet som gör våra kunder nöjda.
 • Vi ska planera, utföra och granska vår verksamhet så att rätt slutkvalitet alltid är säkerställd.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom kompetensutveckling.

Miljöpolicy

 • PROMANTEC ska genom kunskap, medvetenhet och engagemang medverka till utvecklingen av en hållbar livsmiljö.
 • Vi ska utveckla och tillhandahålla tjänster där resurshushållning, kretsloppstänkande och energioptimering beaktas.
 • Vid varje uppdrag välja tekniklösningar som kombinerar god ekonomi och låg miljöpåverkan.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt miljökunnande och vårt miljöarbete.

Boka in ett möte

city