Förvaltningsstöd

Förvaltningsstöd

Med förvaltningsstöd avses att stödja fastighetsägare/förvaltningar med teknisk kompetens i förvaltningstekniska frågor.

Förvaltningsstöd kan innebära att:

  • Övergripande vara fastighetsägarens/förvaltningens högra hand och agera sakkunnig i specifika fastighetstekniska frågor.
  • Företräda fastighetsägaren/förvaltningen i underhålls-/ investeringsprojekt, tex som projektledare.

Exempel på specifika tjänster erbjuds:

  • Upprättande av underhållsplaner.
  • Kvalitetssäkring av utfört arbete internt och externt samt ansvar för optimering av driften.
  • Arbetsleda interna och externa resurser.
  • Självständigt driva eller agera beställare inom ansvarsområdets förekommande projekt.
  • Kontinuerligt följa upp inköp och kostnader mot budget och resultat.

Interimslösningar

  • Tillhandahålla tjänster i form av interimslösningar som tex teknisk förvaltare, fastighetsingenjör teknik etc.