Med erfarenhet
mot framtiden

Teknik

Med teknik avses att verka inom området fastighetsteknik såsom fastighetsautomation, värme, ventilation och energi. Vi kan vara behjälpliga med:

 • Inventering
 • Statusbesiktning
 • Funktionskontroll
 • Driftoptimering
 • Dokumentation

Fastighetsautomation

Inom fastighetstekniken så är fastighetsautomation är ett specialområde. Vi har över 30 års erfarenhet inom området och kan vara fastighetsägare behjälpliga i allt från specifika uppdrag till att utföra hela generationsskiften.

Uppdrag/tjänster kan vara:

 • Vara beställar-/upphandlingsstöd
 • Framtagning av strategier.
 • Utföra projektering
 • Framtagning projekteringsanvisningar, styrande dokument och tekniska krav.
 • Framtagning funktionsbeskrivningar
 • Framtagning förfrågningsunderlag för upphandling av projekt, även inom LOU.
 • Utföra sårbarhetsanalyser.
 • Besiktning av utförda arbeten.
 • Dokumentation

Projekt

Leda/medverka i projekt avseende tekniska installationer i fastigheter och vara behjälpliga med:

 • Projektledning
 • Installationssamordning
 • Samordnad kontroll

Förvaltningsstöd

Med förvaltning avses att stödja fastighetsägare/förvaltningar med teknisk kompetens i förvaltningstekniska frågor.

Stöd kan innebära att:

 • Övergripande vara fastighetsägarens/förvaltningens högra hand och agera sakkunnig i specifika fastighetstekniska frågor.
 • Företräda fastighetsägaren/förvaltningen i underhålls-/investeringsprojekt, som projektledare.
 • Tjänster som kan tillhandahållas:
  • Upprättande av underhållsplaner.
  • Upprättande och implementering av rutiner för tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll.
  • Kvalitetssäkra utfört arbete internt och externt samt ansvara för att optimera driften.
  • Arbetsleda interna och externa resurser.
  • Självständigt driva eller agera beställare inom ansvarsområdets förekommande projekt.
  • Kontinuerligt följa upp inköp och kostnader mot budget och resultat.
 • Även tillhandahålla tjänster i form av interimslösningar som tex teknisk förvaltare, fastighetsingenjör teknik etc.
city